DỰ ÁN

IMG_8087.JPG
IMG_8076.jpg
STVS MODULAR - NIKKI FACTORY 3.png
IMG_8373.jpg

NHÀ MÁY NIKKI GIAI ĐOẠN 2

Các bác sĩ cho biết thêm:

IMG_8768.jpg
z1979105934728_011c14e58b10a2b72c528398c
68f71e4bfcf006ae5fe1.jpg
IMG_9641.JPG

COCA COLA CAMPUCHIA

OTSUKA TECHNO

7cb659b339e7c4b99df6.jpg
ECCO.png
Hira - STVS Modular.png
STVS Modular 3.jpg

Nhà máy ECCO

Nhà máy HIRA

DỰ ÁN SINGAPORE 1