STVS steel bollard.jpg

BOLLARDS

Sản phẩm đặc biệt

4edca9d673258a7bd334.jpg

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • GIAO THÔNG VÀNG

  • THIẾT KẾ MÀU SẮC

  • SƠN CHẤT LƯỢNG CAO ĐÃ ÁP DỤNG.

  • DÒNG TRUYỀN NHIỄM CHẤT LƯỢNG CAO

THÉP INOX

  • Quả bông đẹp với đường viền tóc hoặc hoàn thiện bằng gương.

  • Điều này áp dụng cho các bãi tàu, nhà máy sạch làm thực phẩm, y tế ...

stainless-steel-bollard-500x500.jpg

Sản phẩm của chúng tôi là hàng đầu của dòng. Liên hệ với chúng tôi để được học nhiều điều hơn.

Liên lạc